Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci:

Monika Nagyová, Mgr.  – riaditeľka školy – I. trieda – Kuriatka

Lenka Janusová, Mgr. – I. trieda .- Kuriatka

Nadia Juhásová – I. trieda .- Kuriatka

Beáta Bodnárová – II. trieda – Lienky

Jana Sedláčeková –  II. trieda – Lienky

Eva Krompaszká – III. trieda – Žabky

Helena Lorencová –  III. trieda – Žabky

Andrea Vincová – IV. trieda – včielky

Andrea Jadrníčková, Mgr. –  IV. trieda – včielky

Prevádzkoví zamestnanci:

Marhefková Emília

Midová Iveta

Podmanická Marta

Hospodárka školy: Lehocká Lívia