Aktivity, akcie školy

  • Predpokladané aktivity a akcie na školský rok 2020/2021
Názov Termín Trieda
Triedne aktívy, plenárna schôdza ZRPŠ september Všetky triedy
Minimaratón október Všetky triedy
Deň svetovej výživy október Všetky triedy
Hudobná rozprávka október, marec Všetky triedy
Divadlo november2x Všetky triedy
Bábkové divadlo marec II., III., IV. trieda
Šarkaniada november Všetky triedy
Tvorivé dielne – vianočné november Všetky triedy
Vystúpenie pre MČ – SEVER Vianoce december IV. trieda
Jesenná vychádzka október II., III., IV. trieda
Koncert – vianočný december Všetky triedy
Vianočné vystúpenie december Všetky triedy
Mikuláš december Všetky triedy
Lego výstava január II., III., IV. trieda
Návšteva ZŠ podľa dohody predškoláci
Karneval február Všetky triedy
Školská zrelosť február pred školáci
Spievankovo marec Všetky triedy
Mám básničku na jazýčku marec Všetky triedy
SOS apríl Všetky triedy
Jarná vychádzka apríl II., III., IV. trieda
Deň Zeme apríl brigáda
ZOO máj Všetky triedy
Planetárium, botanická záhrada Február, máj III. a IV. trieda
Svetový deň mlieka máj Všetky triedy
Poznaj svoje mesto December, máj III. a IV. trieda
Deň rodiny máj Všetky triedy
Miniolympiáda máj Všetky triedy a školy z MČ Sever
Spolupráca s PZ november, jún Všetky triedy
Rozlúčka s predškolákmi jún predškoláci
MDD jún Všetky triedy
Gril party jún Všetky triedy