Kontakt

Materská škola

Obrancov mieru 20, 040 01 Košice

055/633 22 75

0907 900 128 služobný riaditeľka školy – nepoužívať na odhlasovanie detí.

Konzultačné dni: Po dohode s riaditeľkou školy.

Dojednať si konzultácie telefonický, e-mailom, alebo osobne.