Kontakt

Materská škola

Obrancov mieru 20, 040 01 Košice

055/633 22 75

0907 900 128 služobný riaditeľka školy

Konzultačné dni:

párny týždeň 10.30 – 11.30 hod., alebo po telefonickej dohode na hore uvedených číslach.

Párny týždeň: telefonovať na mobilné telefónne číslo v čase po 10.30 hod

Nepárny týždeň: telefonovať na mobilné telefónne číslo v čase po 10.00 hod.