Aktuálne oznamy

Dňa 07.03.2019 sa deti IV. triedy zúčastnia výchovného koncertu – ZUŠ M. Hemerkovej.

Odchod zo školy o  08.30 hodine predpokladaný návrat 11.00 hodine.

Dňa 11.03.2019 detí IV. a III. triedy predškoláci navštívia ZŠ Tomášikova – otvorené hodiny.